Uplatňování výdajových paušálů nemusí být v příštím roce výhodné

EET, daně , peníze.jpg

V roce 2018 se výrazně mění podmínky pro uplatňování výdajových paušálů.

 Jejich výhody budou moci nadále plně využívat pouze  poplatníci mající příjmy z podnikání nebo pronájmu, jejichž  roční příjem nebude vyšší než jeden milión korun. Desítky tisíc živnostníků a dalších změnou dotčených fyzických osob se proto bude rozhodovat,  zdali ve změněných podmínkách v roce 2018 od  výdajových paušálů neustoupí a pro daňové účely neuplatní skutečné výdaje, jejichž výši zjistí vedením daňové evidence nebo účetnictví.
 Pokud se fyzická osoba  pro změnu  uplatňování daňových výdajů rozhodne a namísto  paušálních výdajů přejde  na skutečné výdaje, musí postupovat podle ustanovení § 23 odst. 8 písm. b) bod 3 zákona o dani z příjmů. Předpokládejme, že s uplatňováním paušálních výdajů skončí v roce 2017 a v roce 2018 přejde na skutečné výdaje a začne vést daňovou evidenci. Podle uvedeného ustanovení je povinna v daňovém přiznání za rok 2017 zvýšit  rozdíl mezi příjmy a výdaji o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem.
Hodnotou pohledávky se rozumí její jmenovitá hodnota, u pohledávky nabyté postoupením její pořizovací cena. U poplatníků, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty nebo jimi v době vzniku pohledávky byli, se jmenovitá hodnota pohledávky snižuje o výši DPH za předpokladu, že daň byla řádně odvedena.


      Ing. Vladimír Opatrný
      daňový poradce