Ukončení zemědělské činnosti

Chystané daňové změny se dotknou i daně z příjmů při ukončení zemědělské činnosti Zemědělské podnikání nebývá ve většině případů spolehlivou ani snadnou cestou k rychlému a výraznému zbohatnutí.....

Zemědělské podnikání nebývá ve většině případů spolehlivou ani snadnou cestou k rychlému a výraznému zbohatnutí. Stále častěji jsme informováni o tom, že zemědělcům se v odbytových cenách masa, mléka a dalších produktů mnohdy nevrací ani náklady vynaložené na jejich výrobu, když zisky spojené s touto produkcí jsou realizovány ve sféře jejího zpracování a zejména při jejím prodeji spotřebitelům.
Snad proto přísný a vůči daňovým poplatníkům nikterak vstřícný zákon o daních z příjmů již před lety zvýhodnil daňový režim při ukončení zemědělské činnosti, když z předmětu daně vyloučil příjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými v souvislosti s předčasným ukončením provozování činnosti zemědělského podnikatele.
Pokud zemědělec ukončil svoji činnost a majetek související s jejím provozováním (např. stodolu, stáje, kombajn, traktor, zvířata, zásoby apod.) prodal nebo daroval svému synovi, který v zemědělské činnosti pokračoval, daň z příjmů neplatil ani zemědělec ani obdarovaný syn.
V novelizovaném návrhu zákona o daních z příjmů, který zřejmě bude platit od 1. ledna 2014, se zákonné podmínky nezdaňování příjmů při majetkových převodech v těchto situacích zpřísňují.
Dojde-li k darování zemědělského majetku a obdarovaný syn by do tří let od jeho nabytí zemědělskou činnost ukončil, stává se hodnota daru předmětem daně z příjmu, a to v tom období, kdy k daru došlo. Syn by proto musel podat dodatečné daňové přiznání a z hodnoty daru odvést daň.
Pokud by otec při ukončení zemědělského podnikání synovi předmětný majetek prodal a syn by v době kratší než tři roky po prodeji s podnikáním v zemědělství skončil, dodatečné daňové přiznání a dodanění prodejní ceny za stejných podmínek by podal a daň z prodejní ceny zaplatil otec.
Současně se navrhuje, aby dodatečné zdanění příjmu poplatníci provést nemuseli, pokud by nabyvatel majetku v zákonem stanovené lhůtě tří let zemřel.
Reakce zákonodárce na možnost daňových úniků a spekulací při majetkových převodech je chvályhodná. Určitě bychom přivítali a pochválili i vhodná a rychlá opatření směřující k zastavení současného enormního růstu cen potravin a ke zvýšení míry soběstačnosti v jejich produkci.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce