Účinnost „sazbové novely“ zákona o DPH od 1.5.2020

calculator-428294_1280.jpg

S nastartováním poslední vlny EET měly být sníženy sazby DPH u některých plnění (např. točené pivo). Samostatným zákonem č. 137/2020 Sb. však byla od 27. 3. 2020 dočasně pozastavena jak závěrečná fáze EET, tak povinnost evidovat tržby pro všechny subjekty. Tato skutečnost však NEMÁ žádný vliv na snížení sazby DPH u vymezeného okruhu zboží a služeb.

Znamená to tedy, že u vybraných služeb a vybraného zboží (např. stravovací služby, podávání nápojů, dodávka pitné vody, kadeřnictví, …) BUDE od 1.5.2020 uplatněna druhá snížená sazba daně ve výši 10 %, a to i když je EET pozastaveno.

Na tuto skutečnost upozornila na svých webových stránkách i Finanční správa České republiky.

E-servis KODAP, č. 902