Svaz účetních Jablonec nad Nisou zve na seminář

1. 2. 2017

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016, změny v dani z příjmů FO 2016, 2017.

Termín: 9. února 2017 -  od 9,00 (prezence od 8,30 hod)
Místo konání: velká zasedací místnost Magistrátu Jablonec nad Nisou
Přednášející: Ing.Vladimír Opatrný – daňový poradce,
Program :
- změna zdaňování důchodů – nález Ústavního soudu,
- změny výdajových paušálů v roce 2016, 2017,
- využití paušální daně, pokyn GFŘ D-30 ke stanovení daně paušální částkou, vazba na systém EET,
- změna režimu uplatnění výdajů pro daňové účely – daňová úprava, výhodnost daňových paušálů po provedených změnách zákona,
- nejdůležitější změny daně z příjmů schválené poslaneckou sněmovnou 13. 1. 2017, 
- oznamování osvobozených příjmů v termínech pro podání daňových přiznání,
- zjednodušení dvoustránkový formulář pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti,
- limity osvobození příspěvků na důchodové připojištění a soukromé živ. poj. pro rok 2017,   
- změny daňového zvýhodnění na vyživované dítě od 1. 5. 2016, 2017,
- důsledky zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2017,
- důvody promíjení uložených sankcí, daňové penále, úrok z prodlení, formulace žádostí ,
- regulace daňově účinných příjmů a výdajů,
- připomenutí důležitých daňových změn - soukromé životní pojištění, podpora odborného vzdělávání, sleva za umístění dítěte v zařízení předškolní výchovy, limit plateb v hotovosti, zdanění podílů na zisku, příjmů z prodeje podílu v obchodní korporaci, 
- změny v posuzování příjmů ze samostatné činnosti (podnikání), solidární zvýšení daně apod.,
- vedení a uzavření daňové evidence,
- specifické daňové případy: daňová účinnost výdajů na opravy, technické zhodnocení, evidence zásob, hmotného majetku, způsoby jeho vyřazování v daňových souvislostech, pohledávky v daňové evidenci, krádeže, manka, škody, a pojistné náhrady, paušální výdaje na dopravu, motivační příspěvek atd.,
- odpovědi na dotazy účastníků semináře,
Seminář poskytne praktické informace k sestavení přiznání k DPFO, k možnostem daňové optimalizace a k aktuálním daňovým změnám. 
Účastníci semináře obdrží k tématu semináře písemný materiál.
Účastnický poplatek : - pro členy SÚ, OHK - 600,- Kč, ostatní 800,- Kč, přihlášení: sekretariat@su-jablonec.cz, Eva Horčičková, tajemnice spolku, v. r.