Studentské brigády 2013

30. 5. 2013

Výdělek z letních brigád lze výhodně zdanit Čas maturit, vysvědčení a letních prázdnin je pro mnoho studentů i časem prázdninových pracovních aktivit.....

Výdělek z letních brigád lze výhodně zdanit

Čas maturit, vysvědčení a letních prázdnin je pro mnoho studentů i časem prázdninových pracovních aktivit. Je tudíž vhodné a užitečné připomenout si pravidla, při jejichž uplatnění se z odměn za letní brigády zaplatí nízká a nejlépe vůbec žádná daň z příjmů.
Studentům bych doporučoval, aby u svého prázdninového zaměstnavatele podepsali tzv. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob a současně v jeho mzdové účtárně předložili potvrzení o studiu. Pokud brigádník tyto úkony zvládne, umožní zaměstnavateli, aby při výpočtu daňových záloh vyplácených z odměn za jeho práci uplatňoval měsíční slevy na dani. Možnost jejich uplatnění je totiž pro způsob zdanění příjmu a výši daně rozhodující. Základní sleva na dani činí v jednom měsíci 2 070 Kč a tzv. speciální studentská sleva 335 korun. Pro brigádníka i zaměstnavatele je výhodné uzavřít na jednorázový a krátkodobý výkon práce dohodu o provedení práce. Zákoník práce stanoví, že roční rozsah práce na tuto dohodu nesmí u jednoho zaměstnavatele přesáhnout 300 hodin. Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně a musí vymezovat dobu, na kterou se uzavírá. V případě, že měsíční odměna u dohody o provedení práce nepřesáhne 10 000 Kč, zaměstnavatel ani brigádník nejsou zatíženi odvody sociálního a zdravotního pojištění.
Využití daňových slev u měsíčního příjmu do 10 000 Kč rovněž zajistí, že brigádník ze své odměny nezaplatí žádnou daň. Při dosažení vysokého měsíčního příjmu s placením měsíčních záloh, je možné zajistit vrácení sražené daňové zálohy nejlépe podáním daňového přiznání k 1. dubnu příštího roku. V něm je možné uplatnit nárok na celoroční daňové slevy. Základní sleva na dani činí za celý rok 24 840 Kč a speciální studentská sleva 4 020 Kč.
Brigádníkům i jejich zaměstnavatelům se sluší popřát bezproblémový průběh prázdninových brigád včetně přízně a vlídnosti letního počasí.


Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce