Souhrnné hlášení od 1. 1. 2020 - režim call-off-stock

679kodap.png

K 1. 1. 2020 došlo v rámci předpisů Evropské unie k důležitým změnám při uplatnění DPH u intrakomunitárních dodávek.

Ačkoli dosud není tzv. implementační novela zákona o DPH schválena, může od 1. 1. 2020 český plátce, který přemísťuje své zboží z ČR do konsignačního skladu v jiném členském státě za účelem jeho následného dodání konkrétní osobě registrované v tomto jiném státě k DPH, využít režimu call-off-stock tak, jak jej upravují evropské předpisy.

Na tuto skutečnost reagovala česká finanční správa vydáním Informace pro daňové subjekty k postupu v případech, kdy novela zákona o DPH dosud nenabyla účinnosti.

V uvedeném dokumentu jsou obsaženy rovněž informace týkající se nové struktury formuláře Souhrnného hlášení a jeho vyplnění za období od 1. 1. 2020 pro ty plátce, kteří budou nový systém při uplatnění DPH v režimu call-off-sklad využívat již v období před účinností novely českého zákona o DPH. Nechybí zde ani odkaz na IT dokumentaci týkající se nové struktury souboru Souhrnného hlášení (VIES). V dané věci byl formulář souhrnného hlášení za období od 1. 1. 2020 doplněn o část určenou pro režim call-off-stock (samostatný list).

Do aplikace pro elektronická podání EPO má být nový formulář nahrán do 20. 2. 2020 – jinak řečeno, kdo bude chtít v souhrnném hlášení za 01/2020 vykázat VAT ID osoby, které je do jiného členského státu dodáváno zboží v režimu call-off-stock a bude jej chtít podat z aplikace EPO, bude tak moci učinit nejdříve kolem 20. února 2020.

Přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o DPH lze samozřejmě také postupovat podle dosud účinného zákona o DPH.

Zdroj: KODAP