Solární energie 2013

18. 2. 2013

Zdaňování příjmů z provozu fotovoltaických zařízení není jednoduché Všichni provozovatelé fotovoltaických zařízení jistě vzali na vědomí zásadní změnu, která vstoupila v platnost již ve zdaňovacím období roku 2011....

Všichni provozovatelé fotovoltaických zařízení jistě vzali na vědomí zásadní změnu, která vstoupila v platnost již ve zdaňovacím období roku 2011. Novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1. ledna 2011 stanovila, že příjmy občanů a podnikatelů za dodávky elektřiny z těchto zařízení byly naposledy od daně osvobozeny v roce 2010, pokud bylo fotovoltaické zařízení nejpozději k 31. 12. 2010 uvedeno do provozu a k jeho provozování byla ve smyslu ustanovení energetického zákona udělena licence. Od 1. ledna 2011 zákon veškerá osvobození příjmů za dodávky elektřiny z těchto zdrojů zrušil.
Na poplatníka s příjmy za dodávky elektřiny se pohlíží jako na osobu samostatně výdělečně činnou. Zákon o daních z příjmů řadí tyto příjmy do kategorie příjmů z podnikání podle zvláštního předpisu. Každý provozovatel fotovoltaického zařízení je proto povinen nejpozději do 2. dubna 2013 podat přiznání k dani z příjmů. Odpisování fotovoltaického zařízení je poměrně složité. Hodnotu jeho pořízení je nutno rozdělit na technologickou část a stavební část. Technologická část zahrnující fotovoltaické panely a články, generátory, elektromotory apod. se odepisuje rovnoměrně po dobu 240 měsíců a odpisování nelze přerušit. Stavební část, kterou v případě instalace solárního zařízení na střeše rodinných domků či chalup představuje stavební úprava střechy, kabeláž pro rozvod energie z článků apod., je technickým zhodnocením majetku a její odpisování předpokládá vložení domku či chalupy do tzv. obchodního majetku. Hodnotu stavební části pak dostaneme do nákladů formou odpisů za dlouhých třicet let.
Zejména u střešních instalací solárních zařízení menšího rozsahu bych proto doporučoval využití 40%ního výdajového paušálu.
Kromě přiznání k dani z příjmů fyzických osob musí poplatníci s příjmy ze solárních zařízení zpracovat a podat přehledy pro účely odvodů sociálního a zdravotního pojištění.
Provozovatelé fotovoltaických zařízení, kteří získali licenci k jejich provozování v letech 2010, 2011 a 2012, již nemusí vést účetnictví a pokud neuplatní paušální výdaje mohou vést daňovou evidenci.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce