Slevy na dani z příjmů FO v daňovém přiznání 2017

Kalendář 2018.jpg

Informovaní daňoví poplatníci využijí určitě i letos při výpočtu výše daně z příjmů fyzických osob  ustanovení  zákona o daních z příjmů o daňových slevách. Ve svém daňovém přiznání za rok 2017 mohou snížit hodnotu vypočtené daně z příjmů fyzických osob:

Základní sleva na dani se bez závislosti na druhu příjmu a době jeho pobírání v příslušném období jako jediná daňová sleva uplatňuje vždy v nezkrácené výši. Platí to i v případech, kdy např. pracovní poměr v důsledku nemoci, studia, pobytu v zahraničí, odchodu do důchodu, ztráty zaměstnání apod., netrval po celé zdaňovací období.  

Ostatní slevy, kromě slevy na evidenci tržeb, se mohou uplatnit ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny.  

  

Ing. Vladimír Opatrný, daňový poradce