Slevy na dani podle paragrafu 35ba zákona o daních z příjmů

V následujícím příspěvku se podíváme na to, jak v letošním roce budou vypadat slevy na dani.

Poplatníkům – fyzickým osobám (uvedeným v § 2) se daň vypočtená podle § 16, popř. zvýšená o solidární zvýšení daně podle § 16a, případně snížená podle § 35, 35a nebo 35b, za zdaňovací období snižuje o:

Sleva   na dani
Ročně
Měsíčně
a) Základní   sleva
24 840 Kč
2 070
b) Sleva   na manželku (manžela)
24 800 Kč při příjmu do 68 000 Kč
c) Základní   sleva na invaliditu (I. a II. stupně)
2 520 Kč
210
d) Rozšířená   sleva na invaliditu (III. stupně)
5 040 Kč
420
e) Sleva   na držitele průkazu ZTP/P
16 140 Kč
1 345
f) Sleva   na studenta
4 020 Kč
335
g)   Za umístění dítěte
Max. do výše minimální mzdy
_

 
Dílčí základ daně
Příjmy   podle § 6 ZDP
200 000   + 68 000 (pojistné) = 268 000 Kč
Příjmy   podle § 7 ZDP
500 000   – 300 000 (výdaje) = 200 000 Kč
Příjmy   podle § 9 ZDP
200 000   – 60 000 (výdaje) = 140 000 Kč
Celkem
608 000   Kč

dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením,  příspěvek na péči, sociální služby, dávky pomoci v hmotné nouzi, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové      penzijní spoření, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření, stipendium poskytované  studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání, příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4. 

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů,

 

Zdroj: ČTK