Slevy na dani 2013

6. 3. 2013

Daň z příjmů můžeme snížit využitím daňových slev I v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 si můžeme uplatnit slevy na dani, které naší daňovou povinnost absolutně sníží. Zákon o daních z příjmů umožňuje....

I v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 si můžeme uplatnit slevy na dani, které naší daňovou povinnost absolutně sníží. Zákon o daních z příjmů umožňuje za zdaňovací období roku 2012 snížit daň o tyto daňové slevy:
- o 24 840 korun ročně z titulu ustanovení o základní slevě na poplatníka,
- o 24 840 korun ročně na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti s ročním příjmem nepřevyšujícím 68 000 Kč. Částka slevy se zvýší na dvojnásobek (49 680 korun) v případě, že manželka (manžel) je držitelem průkazu ZTP/P,
- o 2 520 korun ročně v případě pobírání důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně,
- o 5 040 korun při pobírání důchodu pro invaliditu třetího stupně,
- o 16 140 korun ročně pro držitele průkazu ZTP/P
- o 4 020 korun ročně pro poplatníky, kteří se soustavně připravují studiem nebo předepsaným výcvikem na budoucí povolání do dovršení 26 let věku nebo do dovršení 28 let věku u studentů v doktorském studijním programu.

Nárok na uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob ve výši 24 840 korun má za rok 2012 ještě každý daňový poplatník. Základní sleva na dani se bez závislosti na druhu příjmu a době jeho pobírání v příslušném období jako jediná daňová sleva uplatňuje vždy v nezkrácené výši. Platí to i v případech, kdy např. pracovní poměr v důsledku nemoci, studia, pobytu v zahraničí, odchodu do důchodu, ztráty zaměstnání apod., netrval po celé zdaňovací období.
Ostatní slevy se mohou uplatnit ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny.
Všem poplatníkům, kteří u svého zaměstnavatele v průběhu roku nevyužili v plném rozsahu měsíční zálohovou slevu ve výši 1/12 základní slevy (2 070 Kč) doporučuji, aby podali vlastní daňové přiznání, ve kterém uvedou nárok na celkovou roční výši daňové slevy a zpravidla i požadavek na vrácení přeplatku na dani.


Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce