Sleva na manžela 2013

16. 1. 2013

Nárok na daňovou slevu na manželku či manžela bez příjmů či s nízkými příjmy lze uplatnit i za rok 2012 Četné dotazy daňových poplatníků se každoročně vztahují k podmínkám, za nichž je možné uplatnit daňovou slevu na jednoho z manželů.....

Četné dotazy daňových poplatníků se každoročně vztahují k podmínkám, za nichž je možné uplatnit daňovou slevu na jednoho z manželů.
Zákon o daních z příjmů zvýhodňuje rodiny ve kterých jeden z manželů není výdělečně činný, např. v důsledku ztráty zaměstnání, nemoci nebo péče o dítě, nebo má nízké příjmy. V takovém případě si druhý z manželů může i za zdaňovací období roku 2012 uplatnit slevu na dani ve výši 24 840 korun nebo její dvojnásobek (49 680), pokud je manželka či manžel držitelem průkazu ZTP/P. Podmínkou pro uplatnění této poměrně vysoké daňové slevy ovšem je, že manželé žijí ve společné domácnosti a vlastní příjmy „nevýdělečného“ manžela, na kterého je daňová sleva uplatňována, nepřesáhnou v daném zdaňovacím období 68 000 Kč. K tomu, abychom nárok na tuto slevu správně uplatnili, musíme rozlišit, které příjmy se do zákonem stanoveného limitu započítávají a které nikoli. Podle informací poskytnutých k tomuto problému Generálním finančním ředitelstvím se do uvedeného limitu vlastních příjmů pro uplatnění slevy na vyživovaného manžela nezahrnují:
- dávky státní sociální podpory (např. rodičovský příspěvek, porodné, dávky pěstounské péče, přídavky na děti, sociální příplatek, příspěvek na bydlení),
- dávky osobám se zdravotním postižením,
- dávky sociální péče,
- dávky pomoci v hmotné nouzi,
- příspěvek na péči, sociální služby,
- státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
- stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
- příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.
Do příjmového limitu 68 000 se naopak zahrnují:
- veškeré příjmy „v hrubém“!! – od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu,
- všechny druhy důchodů,
- podpora v nezaměstnanosti,
- nemocenská
- náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
- ošetřování člena rodiny,
- peněžitá pomoc v mateřství.
V případě, že manželství bylo uzavřeno v průběhu roku, je možné uplatnit měsíční slevu na dani ve výši 2 070 korun za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byla splněna podmínka vyživování manželky nebo manžela.


Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce