Rozsudek NSS k období použití jednotného kurzu

140kodap.png

Nejvyšší správní soud (NSS) se nedávno vyjádřil ke způsobu přepočtu cizoměnových výdajů vynaložených v jiném zdaňovací období, než v jakém je zdanitelný související příjem. Rozhodnutí se týká poplatníků, kteří nevedou účetnictví a používají jednotný kurz.

Poplatník nakoupil cenné papíry (CP) v roce 2011 za americké dolary. Tytéž CP prodal v roce 2012 opět za americké dolary ve lhůtě, kdy prodej CP nebyl osvobozeným příjmem, proto příjem uvedl v daňovém přiznání za rok 2012. Pro přepočet příjmů i souvisejících výdajů na pořízení CP použil jednotný kurz roku 2012. Se způsobem přepočtu výdajů kurzem roku realizace příjmu nesouhlasil správce daně, který poukazoval na to, že výdaj byl skutečně realizován v roce 2011 a není tedy možné použít pro přepočet jednotný kurz roku 2012, tj. roku, kdy byl realizován příjem.

NSS ve svém rozhodnutí dal za pravdu správci daně, když uvedl, že pokud by poplatník vedl účetnictví, byl by povinen použít kurz devizového trhu ke dni realizace transakce nákupu CP. Analogicky by měl dle NSS postupovat i poplatník, který používá jednotný kurz, a výdaje ocenit kurzem uskutečnění transakce.

Z daného rozsudku NSS (2 Afs 4/2019 – 35) tedy vyplývá, že výdaj je nutné přepočíst kurzem období realizace transakce, nikoli kurzem období, v němž byl realizován související příjem. Kompletní přehled jednotných kurzů Vám nabízí KODAP na tomto linku . Doplňujeme, že aktuálně jsou příjmy z prodeje CP od daně z příjmů osvobozeny, přesáhne-li doba mezi nabytím a úplatným převodem CP dobu 3 let.

Zdroj: E-servis KODAP