Rozšíření prominutí DPH při bezúplatném dodání zboží a služeb

610tax-468440_1280.jpg

Prostřednictvím e-servisu č. 894 Kodap jsme Vás informovali o prominutí DPH při bezúplatném dodání ochranných pomůcek (konkrétní položky včetně kódů celní nomenklatury a podmínek byly zveřejněny ve (Finančním zpravodaji č. 6/2020) .

Ve Finančním zpravodaji č. 7/2020 bylo zveřejněno rozšíření prominutí DPH u bezúplatně poskytnutých plnění. Jedná se o prominutí DPH u bezúplatných dodání zboží a služeb ve prospěch poskytovatelů zdravotních služeb, základních složek integrovaného záchranného systému, Armády ČR a zařízení sociálních služeb (například darování zdravotnického materiálu a občerstvení poskytovaného v rámci bezplatné pomoci vyjmenovaným subjektům, jejich zaměstnancům, klientům nebo dobrovolníkům, kteří pro ně pracují).

Při tomto bezúplatném plnění nedochází ke ztrátě nároku na odpočet daně. Doporučujeme vyžádat si od „obdarovaných“ osob potvrzení o přijatém daru. K bezúplatným dodávkám, u kterých je prominut odvod DPH, je nutné vystavit doklad o použití a vykazují se na řádku 26 daňového přiznání.

Obě prominutí vyhlášená ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 a 7/2020 platí od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu, přičemž rozhodující je vznik povinnosti přiznat daň. Bližší informace k oběma prominutím naleznete na webových stránkách Finanční správy (k FZ 6/2020 zde a k FZ 7/2020 zde).

E-servis KODAP. č. 905