Rozesílání složenek k úhradě daně z nemovitostí

Kalendář 2018.jpg

Zákonem stanovená lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí nebo její první splátky na rok 2018 vyprší 31. května 2018. Finanční správa České republiky proto v první květnové dekádě zahájila postupné rozesílání více než 3 miliónů složenek jejím poplatníkům.

Ve své informaci ke způsobu zaplacení daně správa uvádí, že fyzické osoby, které nemají zřízenou datovou schránku, obdrží do poštovních schránek bezplatnou daňovou složenku. Fyzické osoby, které datovou schránku zřízenou mají, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, obdrží informaci o výši své daňové povinnosti do datových schránek. Pokud právnická osoba zpřístupněnou datovou schránku nemá, dostane poštou běžnou poštovní poukázku. Poplatníci, kteří se přihlásili k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, naleznou všechny potřebné informace k úhradě daně ve své e-mailové schránce. Proběhne-li úhrada daně prostřednictvím SIPO, uskuteční se v souladu s podmínkami České pošty.

Aby se na poštách a u pokladen netvořily dlouhé fronty, jsou složenky poplatníkům rozesílány postupně, poslední složenky budou rozeslány nejpozději do 22. května.

Daň může být zaplacena:

Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž v roce 2018 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, sděluje novou výši daně místně příslušný finanční úřad nejčastěji hromadným předpisným seznamem zpřístupněným k nahlédnutí na všech územních pracovištích finančního úřadu v pracovních dnech měsíce května.(vo)