Řezaný tabák

5. 9. 2012

„Ubalovači“ cigaret a kuřáci dýmek přispějí ke snížení státního dluhu Prostý lid svůj postoj k  současnému zvyšování daní vyjadřuje také četnými vtipy. Jeden z nich informuje o tom, že vláda se chystá zavést daň z trakaře. Tato anekdotu se mi vybavila při čtení vládou připravované novely zákona o spotřebních daních......

Prostý lid svůj postoj k současnému zvyšování daní vyjadřuje také četnými vtipy. Jeden z nich informuje o tom, že vláda se chystá zavést daň z trakaře. Tato anekdotu se mi vybavila při čtení vládou připravované novely zákona o spotřebních daních. V případě jejího schválení dojde k výraznému nárůstu spotřební daně u jemně řezaného tabáku a následně i ke zvýšení jeho prodejní ceny. Ostatně posuďte a zhodnoťte sami. Současná hodnota spotřební daně na jeden kilogram jemně řezaného tabáku činí 1 400 korun. Nová úprava jí v roce 2013 zvýší na 1 635 korun a daň dále poroste i v roce 2014, kdy stát z jednoho kilogramu tabáku na spotřební dani vybere 1 800 korun.
Uvedené zvýšení daňové zátěže řezaného tabáku nemůže být a ani není zdůvodňováno vládou tolik oblíbeným odkazem na požadavky a směrnice Evropské unie, která tuto daň vyžaduje ve výši 47 eur, tedy 1 175 Kč za 1 kilogram tabáku. Kritika tohoto počínání vládě připomíná, že zvýšením sazeb daně se nenaplní její záměry a očekávané cíle. Protože z jemně řezaného tabáku si balí cigarety kuřáci. kteří zpravidla nemají peněz nazbyt, vyšší cena tabáku bude silným podnětem pro jeho prodej na černém trhu. Stát více peněz nevybere a kouřit se zřejmě bude úplně stejně. Ministr financí nicméně v této souvislosti uvádí, že „k tomu, aby ubalovači cigaret byli zvýhodňováni, není žádný sociální důvod.“
Dalším neopominutelným argumentem proti zvyšování sazeb je nižší cena řezaného tabáku v okolních státech. Tabák je přitom artikl, který se dá jednoduše převézt a skladovat a daň z jeho spotřeby tak „ubalovači“ cigaret a kuřáci dýmek zaplatí jinde a jiným.
Nelíbí se mi, že růst hrubého domácího produktu, růst reálných mezd, růst konkurenceschopnosti a vzdělanosti, růst pocitu spokojenosti lidí s úrovní politiky, se svojí situací i životní perspektivou, je stále více nahrazován růstem cen, růstem inflace a růstem daňových sazeb.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce