Prominutí DPH při bezúplatném dodání ochranných pomůcek

hand-disinfection-4954840_1280.jpg

V rámci mimořádných opatření v souvislosti s COVID-19 byl plošně Ministerstvem financí prominut odvod DPH při BEZÚPLATNÉM dodání:

- základních ochranných prostředků a vybraných lékařských prostředků – jedná se například o roušky a ústenky, respirátory, ochranné brýle, masky a štíty, ochranné obleky, testovací soupravy COVID-19, atp.;


- surovin a materiálu určeného pro výrobu výše uvedeného;


- surovin a materiálu určeného pro výrobu dezinfekčních prostředků plátcům, kteří disponují oprávněním na výrobu uvedených prostředků – jedná se například o výrobu alkoholových roztoků, peroxid vodíku a dalších dezinfekčních prostředků.


Konkrétní položky včetně kódů celní nomenklatury naleznete ve 
Finančním zpravodaji č. 6/2020.

Rozhodnutí o prominutí vyhlášené ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 platí od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu (rozhodující je vznik povinnosti přiznat daň).


E-servis KODAP, č. 894