Prodloužení termínu pro podání přehledů OSVČ do 18. 9. 2020

932money-3669789_1920.jpg

V návaznosti na rozhodnutí ministryně financí o možnosti podat bez jakýchkoliv sankcí přiznání k dani z příjmů do úterý 18. 8. 2020. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do pátku 18. 9. 2020. Prodloužení je vázáno na podmínku, že k tomuto datu zároveň bude uhrazen i doplatek pojistného za rok 2019. Částka doplatku musí být v tento den přisána na účet příslušné OSSZ (viz informace MPSV).

E-servis KODAP, č. 931