Prodloužení prominutí DPH u bezúplatného dodání ochranných prostředků (LIBERAČNÍ BALÍČEK III)

476money-3669789_1920.jpg

Na základě rozhodnutí ministryně financí, které je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 9/2020, dochází k prodloužení období, po které je od DPH osvobozeno BEZÚPLATNÉ dodání

- základních ochranných prostředků, vybraných lékařských prostředků (např. roušek a ústenek, respirátorů, ochranných brýlí, masek a štítů, testovacích souprav COVID-19) a surovin a materiálu určeného pro výrobu uvedeného;

- surovin a materiálu určeného pro výrobu dezinfekčních prostředků plátcům, kteří disponují oprávněním na výrobu předmětných prostředků (např. pro výrobu alkoholových roztoků, peroxidu vodíku a dalších dezinfekčních prostředků).

Původně byla osvobozena od DPH bezúplatná dodání uvedených zboží do konce nouzového stavu (viz naše informace číslo 894Finanční zpravodaj č. 6/2020). Nově jsou tyto dodávky osvobozeny až do 31. 7. 2020, rozhodující je přitom okamžik vzniku povinnosti přiznat daň.

Další daňové, právní a ekonomické informace související s COVID-19 naleznete na webových stránkách v sekci pandemie - informace.

E-servis KODAP, č. 923