Přiznání k dani silniční podáme nejpozději 31. ledna 2018

Daně.jpg

      Daň silniční je povinně zálohovanou daní, čtvrtletní zálohy se v průběhu roku platí vždy za právě uplynulé čtvrtletí. Daňová povinnost je proto během roku plněna placením čtvrtletních záloh a doplatkem daně, který by měl být uhrazen nejpozději do středy 31. ledna 2018, bude pouze částka, která není součástí poslední zálohy. Do 31. ledna jsou její poplatníci povinni podat místně příslušnému finančnímu úřadu řádné daňové přiznání za zdaňovací období roku 2017.

      Předmětem daně silniční  jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla splňující současně všechny zákonem vymezené podmínky:

       Dani silniční však bez ohledu na způsob využití podléhají vozidla určená k přepravě nákladů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, která jsou registrovaná v České republice. Povinnost k placení daně ale nevzniká v měsíci, ve kterém nejsou zákonem stanovené podmínky naplněny ani jeden den s tím, že poplatník je povinen tuto skutečnost prokázat.

       Poplatníkem daně silniční je fyzická nebo právnická osoba, která

        Daň silniční zaplatí i provozovatel vozidla, který sice nepodniká, ale zapůjčí své  vozidlo osobě, která jej k podnikání  použila nebo používá stejně jako živnostníci a podnikatelé, kteří pro daňové účely využívají tzv. výdajové paušály a skutečně vynaložené výdaje spojené s provozem vozidla v účetnictví nebo daňové evidenci neuplatňují.   

 

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce