Připomínáme, že lze nově uplatnit odhadnutou aktuální daňovou ztrátu za bezprostředně předcházející období

637hammer-620011_1920.jpg

V souvislosti s negativními dopady aktuální epidemiologické situace připomínáme, že jsme vás již dříve informovali o možnosti uplatnit odhadnutou ztrátu za aktuální zdaňovací období (nejčastěji rok 2020) v daňovém přiznání k dani z příjmů za předchozí zdaňovací období (nejčastěji za rok 2019).

Uplatněním odhadnuté ztráty za rok 2020 může vzniknout přeplatek již uhrazené daně z příjmů za rok 2019, a to výrazně dříve, než kdyby se čekalo až na stanovení daně po podání přiznání v roce 2021. Bude-li nakonec po stanovení daně v roce 2021 stanovená ztráta nižší než ztráta odhadnutá, vzniká sankce v podobě úroků z prodlení. Naopak, pokud bude stanovená ztráta vyšší než ztráta odhadnutá, lze tento rozdíl uplatnit v dalších zdaňovacích obdobích.

Odhadnutou daňovou ztrátu lze uplatnit v dodatečném daňovém přiznání postupem uvedeným na webu Finanční správy.

Navzdory možné sankci v podobě úroků z prodlení se jedná o zajímavou možnost, jak relativně rychle reagovat na aktuální ekonomickou situaci v době mimořádných opatření a utlumení ekonomické činnosti.

Poradci KODAP jsou připraveni řešit vaše dotazy.

E-servis KODAP, č. 950