Příjmy z pronájmů

3. 10. 2012

Při zdaňování příjmů z pronájmu se často chybuje Příjmy z pronájmu bytů, chalup, garáží, nebytových prostor a dalších nemovitostí podléhají dani z příjmů podle § 9 zákona o daních z příjmů. Majitel, který z titulu uzavřené nájemní smlouvy pobírá příjmy za pronajatou nemovitost, musí tyto příjmy za příslušné zdaňovací období uvést v daňovém přiznání a odvést z nich daň......

Příjmy z pronájmu bytů, chalup, garáží, nebytových prostor a dalších nemovitostí podléhají dani z příjmů podle § 9 zákona o daních z příjmů. Majitel, který z titulu uzavřené nájemní smlouvy pobírá příjmy za pronajatou nemovitost, musí tyto příjmy za příslušné zdaňovací období uvést v daňovém přiznání a odvést z nich daň. Měsíční platba za užívání nemovitosti se obvykle skládá z vlastního nájemného (např. v nájemní smlouvě na pronájem bytu činí nájemné 6 000 Kč.) a ze zálohy na ceny služeb souvisejících s pronájmem. K těmto službám patří zejména vytápění, dodávka teplé vody, úklid společných prostor v domě, užívání výtahu, dodávka vody z vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod kanalizacemi, užívání domovní prádelny, osvětlení společných prostor v domě, kontrola a čištění komínů, odvoz popela a smetí, odvoz splašků a čištění žump, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou apod. Předpokládejme, že nájemník by za tyto služby platil měsíční zálohu 4 000 korun.
Majitel nemovitosti podle výše uvedeného zadání obdrží od nájemníka měsíční platbu 10 000 korun a v ročním úhrnu 120 000 Kč. Velice častou daňovou chybou pak je, že pronajimatel ve svém daňovém přiznání zdaní celkový příjem 120 000 korun a ve výdajích uvede platby za poskytnuté služby. I podle novelizovaného pokynu Generálního finančního ředitelství D-6 se příjmem z nájmu rozumí a dani z příjmů podléhá pouze příjem za vlastní pronájem nemovitosti, v našem případě 72 000 korun (12 x 6 000). Zálohy za ceny služeb, které pronajímatel po uplynutí roku zúčtuje se skutečnými výdaji za tyto služby, se do zdaňovaných příjmů nezahrnou, stejně jako se platby za tyto služby nezahrnou do daňově účinných výdajů.
Pronajimatelům i nájemcům proto doporučuji, aby v částce měsíčního nájemného sjednaného v nájemních smlouvách rozlišili výši nájemného a výši záloh na úhradu služeb.


Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce