Pracující důchodci s daňovou slevou již od srpna 2014

4. 9. 2014

Nálezem Ústavního soudu z 10 července 2014, publikovaným 4. srpna 2014 ve Sbírce zákonů č. 162/2014, náleží základní sleva na dani v roční výši 24 840 Kč (měsíčně 2 070 Kč) všem pracujícím důchodcům bez ohledu na to, zda k 1. lednu 2014 pobírali starobní důchod.

Podle informací Ministerstva financí České republiky z 8. srpna 2014 zohlední zaměstnavatel pracujícího důchodce jeho nárok na uplatnění  měsíční části základní slevy na dani při výpočtu záloh sám počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů.
Finanční správa však  bude akceptovat poskytnutí základní slevy na dani poprvé i za kalendářní měsíc srpen, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů. Takový výklad a postup je ve prospěch poplatníků a zohledňuje argumenty Ústavního soudu vyjádřené v nálezu.    
Zaměstnanému starobnímu důchodci ovšem náleží základní sleva nikoli pouze od srpna, nýbrž za celý rok 2014. V případě, že starobní důchodce pobírá mzdu a u zaměstnavatele podepsal prohlášení poplatníka k dani na zdaňovací období 2014 a uplatnil nárok na slevu na dani, požádá následně v termínu do 15. února 2015 zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh za zdaňovací období 2014.
V rámci výpočtu daně v termínu do 31. března 2015 zaměstnavatel nárok pracujícího důchodce na základní slevu na dani v roční výši zohlední a následně mu přeplatek na dani  vrátí. Nárok na uplatnění roční slevy na dani může pracující důchodce uplatnit i podáním daňového přiznání.
V souvislosti s nálezem Ústavního soudu a uplatněním daňové slevy pracujícím důchodcem nebude zaměstnavatel zpětně přepočítávat zálohy na daň za předcházející měsíce zdaňovacího období 2014.
Podle současného výkladu nelze nárok na  základní slevu na dani zpětně uplatňovat za zdaňovací období 2013.
Jestliže  neústavní, neetická  a Ústavním soudem čerstvě zrušená diskriminace pracujících důchodců, kterou v roce 2012 silově prosadila tehdejší vláda, měla své iniciátory, měla by být položena otázka osobní zodpovědnosti za promrhané náklady a značné morální újmy.         

 Ing. Vladimír Opatrný
 daňový poradce