Pozvánka na seminář 7. února 2019 - daň z příjmu za rok 2018, V. Opatrný

opa-na-web_galerie-980.jpg

Svaz účetních Jablonec nad Nisou, spolek,
zve na seminář

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018, změny v dani z příjmů FO 2018, 2019
Termín: čtvrtek 7. února 2019 - začátek v 9,00 hodin, prezence účastníků semináře od 8,30
Místo konání: SPOLKOVÝ DŮM Floriánova ulice Jablonec nad Nisou
Přednášející: Ing. Vladimír Opatrný – daňový poradce


Program semináře:

pohledávky v daňové evidenci, způsoby jejich vyřazení z obchodního majetku,
cizí měny v daňové evidenci,
způsoby optimalizace výše daně z příjmů fyzických osob v daňovém přiznání za rok 2018,
vedení daňové evidence, specifické případy a operace při jejím uzavření,
změny výdajových paušálů v roce 2017, 2018, zásadní změna pro rok 2019,výhodnost daňových paušálů po provedených změnách, změna režimu uplatnění výdajů pro daňové účely, přechod z výdajového paušálu na daňovou evidenci a naopak,
využití paušální daně, pokyn GFŘ D-33 ke stanovení daně paušální částkou,
oznamování osvobozených příjmů v termínech pro podání daňových přiznání,
daňové dopady zvýšení minimální mzdy,
posuzování příjmů ze samostatné činnosti (podnikání),
úprava solidárního zvýšení daně,
specifické daňové případy: daňová účinnost výdajů na opravy, technické zhodnocení, evidence zásob, hmotného majetku, způsoby jeho vyřazování v daňových souvislostech, krádeže, manka, škody, pojistné náhrady, paušální výdaje na dopravu atd.,
odpovědi na dotazy účastníků semináře

Seminář poskytne praktické informace k sestavení přiznání k DPFO za zdaňovací období 2018, k možnostem daňové optimalizace a k aktuálním daňovým změnám.

Účastníci semináře obdrží k tématu semináře písemný materiál.

Účastnický poplatek : - pro členy SÚ a OHK Kč 600,-, Kč, 900,- Kč ostatní.

Přihlášky, registrace: sekretariát@su-jablonec.cz

Eva Horčičková, tajemnice spolku, v. r.