Poslanecká sněmovna schválila zákon o evidenci tržeb

25. 2. 2016

Ve středu 10. února 2016 schválila Poslanecká sněmovna po dlouhém a dramatickém projednávání návrh zákona o evidenci tržeb. Ve zprávě Ministerstva financí se uvádí, že se jedná o nejdůležitější systémové opatření k narovnání podnikatelského prostředí v České republice.

Poslanecká sněmovna současně schválila návrh Ministerstva financí na snížení sazby daně z přidané hodnoty u stravovacích služeb z nynějších 21 procent na 15 procent s výjimkou alkoholických nápojů.
Návrhem zákona o evidenci tržeb se bude v březnu zabývat Senát. V případě jeho schválení horní komorou, po podpisu prezidentem republiky a zveřejnění ve Sbírce zákonů, má následovat sedmiměsíční tzv. legisvakanční lhůta, v jejímž průběhu bude vybudováno a otestováno technické řešení systému. V této lhůtě bude spuštěno testovací prostředí a pilotní provoz se simulací procesu transakcí včetně aktivního jednání s dodavateli pokladních systémů. Ministerstvo financí předpokládá, že zákon nabyde účinnosti do konce roku 2016.
Systém evidence tržeb bude zaváděn v časových vlnách. V první vlně budou evidovány tržby u stravovacích a ubytovacích služeb, v druhé vlně (po třech měsících) tržby ze sektoru maloobchodu a velkoobchodu, ve třetí vlně (15 měsíců po spuštění systému) tržby v ostatních činnostech (svobodná povolání, doprava, zemědělství), a nakonec ve čtvrté vlně, 18 měsíců po spuštění, budou své tržby povinně elektronicky evidovat vybraná řemesla a výrobní činnosti.
Kromě narovnání podnikatelského prostředí má elektronická evidence tržeb zlepšit výběr daní. V sektorech stravování, ubytování a obchodu má dodatečný daňový výnos u daní z příjmů a daně z přidané hodnoty činit 12,5 mld ročně, za ostatní sektory je odhadován ve výši 5 - 6 mld Kč ročně.
Celkový dodatečný daňový výnos po náběhu systému má dosáhnout hodnoty 18 mld korun.
Poslanecká sněmovna schválila i jednorázovou slevu na dani ve výši 5 000 korun pro všechny poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kterým v daném roce vznikla povinnost evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb, jako kompenzaci zvýšených nákladů vynaložených v souvislosti s účinností zákona.             
 

       Ing. Vladimír Opatrný
       daňový poradce