Poslanci navrhují změnu zákona o evidenci tržeb

opa-na-web_galerie-980.jpg


Poslanecká sněmovna projednala v 1. čtení poslanecký návrh na změnu zákona o evidenci tržeb. Předkladatelé návrhu novelizovaného znění jsou přesvědčeni, že zákon o evidenci tržeb nepřiměřeným způsobem zasahuje zejména nejmenší podnikatele.
V důvodové zprávě k novele zákona kromě jiného citují kritiku zákona o evidenci tržeb ze strany menšiny členů Ústavního soudu, kteří požadovali jeho zrušení: „u malých podnikatelů nejde jen o bezprostřední finanční náklady, nýbrž i o zatížení podnikající osoby další starostí, kterých však má již nyní „nad hlavu“. Nelze přehlédnout ani to, že jsou zákonem jako třída likvidováni zejména starší menší podnikatelé bez počítačových znalostí a online připojení.“
Z těchto důvodů předkladatelé navrhují v § 3 odst. 1 zákona o evidenci tržeb zúžit okruh subjektů, které evidenci tržeb podléhají, pouze na podnikatele s obratem vyšším než 1 milion korun, což je současný limit pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty:
„Subjektem evidence tržeb je registrovaný plátce daně z přidané hodnoty, který je současně poplatníkem daně z příjmů fyzických osob nebo daně z příjmů právnických osob.“
Podle přechodných ustanovení k novele zákona by po nabytí její účinnosti zanikla povinnost elektronicky evidovat tržby osobám, které své tržby podle současné úpravy evidují, ale ke dni účinnosti nové úpravy nejsou registrovanými plátci daně z přidané hodnoty.


Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce