Po technických potížích portálu MOJE daně lze učinit včas podání k DPH do 29. 4. 2022

5871000-j.jpg

Finanční správa ČR na svých webových stránkách informovala o technickém výpadku portálu MOJE daně a s tím souvisejících potíží zejména při podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení za období měsíce března 2022 a za 1. čtvrtletí 2022.

Podání k DPH učiněná v termínu do 25. 4. 2022 jinak, než v zákonem stanoveném formátu xml, je třeba zopakovat ve formátu xml. Pokud budou podání k DPH učiněna do pátku 29. 4. 2022 včetně, tak bude finančním úřadem původní lhůta do 25. 4. 2022 považována za zachovanou a prodlení u těchto podání nebudou nijak sankcionována.

E-servis KODAP, č.1065