Platnost certifikátů A1 (výkon činnosti na území jiného státu EU)

lost-places-2660064__340.jpg

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu způsobeného rozšířením viru COVID-19 vydala Česká správa sociálního zabezpečení informaci pro migrující osoby, které z důvodu omezení volného pohybu osob nemohou dočasně vykonávat činnost na území jiného členského státu.

Dle informace ČSSZ nejsou aktuální mimořádná opatření relevantní změnou okolností odůvodňující změnu použitelných právních předpisů, resp. změnu státu pojištění.


Migrující osoby a jejich zaměstnavatelé tak nemají povinnost oznamovat dočasnou změnu situace (např. home office) na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení a vracet vystavený formulář A1, pokud mají v úmyslu po ukončení omezení ve výdělečné činnosti na území více členských států pokračovat.


Dle informací ČSSZ obdobný přístup by měl být aplikován i institucemi států EU/EHP či Švýcarska, např. Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Francie, Belgie, nebo Lucemburska.E-servis KODAP, č. 890