Osvobození zisků 2013

Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením jednotného inkasního místa zahrnuje i rozsáhlou a zásadní změnu zákona o daních z příjmů. Za změnu zásadní lze určitě označit daňové osvobození dividendových příjmů a podílů na zisku. Tento záměr vychází z požadavku na odstranění dvojího ekonomického zdanění zisku – poprvé k němu dochází na úrovni společnosti (společnost zaplatí daň ze zisku v současné sazbě 19%) a podruhé na úrovni akcionáře nebo společníka (ten zaplatí při výplatě dividend a podílů na zisku v sazbě srážkovou daň 15%). Odstranění dvojího ekonomického zdanění zisku bylo i jedním z doporučení OECD publikovaných v Ekonomickém přehledu České republiky 2010. Daňové osvobození se proto bude vztahovat na zejména na příjmy v podobě......

Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením jednotného inkasního místa zahrnuje i rozsáhlou a zásadní změnu zákona o daních z příjmů. Za změnu zásadní lze určitě označit daňové osvobození dividendových příjmů a podílů na zisku. Tento záměr vychází z požadavku na odstranění dvojího ekonomického zdanění zisku – poprvé k němu dochází na úrovni společnosti (společnost zaplatí daň ze zisku v současné sazbě 19%) a podruhé na úrovni akcionáře nebo společníka (ten zaplatí při výplatě dividend a podílů na zisku v sazbě srážkovou daň 15%). Odstranění dvojího ekonomického zdanění zisku bylo i jedním z doporučení OECD publikovaných v Ekonomickém přehledu České republiky 2010. Daňové osvobození se proto bude vztahovat na zejména na příjmy v podobě:
- podílu na zisku a dividendy z účasti na akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným nebo komanditisty na komanditní společnosti,
- podílu na zisku z členství v družstvu,
- podílu na zisku tichého společníka,
- vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti nebo člena družstva v družstvu,
- podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti, ve společnosti s ručením omezeným nebo komanditisty v komanditní společnosti,
- podílu na likvidačním zůstatku člena družstva v družstvu atd.
Osvobození bude platit pouze pro dividendy a ostatní podíly na zisku vyplácené mezi tuzemskými poplatníky nebo tuzemskými poplatníky a poplatníky ze států Evropské unie, Švýcarské konfederace, Norska nebo Islandu. Výplata dividend a podílů na zisku z třetích států bude s určitými výjimkami nadále zdaňována. Osvobozující daňový režim se dále nebude vztahovat na dividendy a podíly na zisku vyplácené investičním fondem, podílovým fondem nebo zahraničním fondem kolektivního investování. Posledním omezením je přechodné ustanovení z něhož vyplývá, že zrušení zdanění dividend a jiných podílů na zisku se týká až výplat zisku po zdanění vytvořeného po účinnosti nové úpravy, tedy od 1 ledna.2013 Související výpadek daňových příjmů se poprvé projeví až ve fiskálním roce 2014.
Ing. Vladimír Opatrný