Odstraňování výjimek z daňových zákonů se zatím nedaří

13. 6. 2012

Ministerstvo financí dlouhou dobu s důrazem a neopominutelnou dramatičností staví ve svých vyjádřeních na odiv nekompromisní snahu vymýtit ze zákona o daních z příjmů všechna ustanovení, která zvýhodňují určité skupiny daňových poplatníků na úkor znevýhodnění poplatníků ostatních. Současně nás ujišťuje o své snaze......

Ministerstvo financí dlouhou dobu s důrazem a neopominutelnou dramatičností staví ve svých vyjádřeních na odiv nekompromisní snahu vymýtit ze zákona o daních z příjmů všechna ustanovení, která zvýhodňují určité skupiny daňových poplatníků na úkor znevýhodnění poplatníků ostatních. Současně nás ujišťuje o své snaze příjmový zákon významně zjednodušit a daňově netrestat píli a pracovitost. V souvislosti s výjimkami jsou nejčastěji zmiňovány režijní jízdenky zaměstnanců veřejné hromadné přepravy a jejich rodinných příslušníků, daňová účinnost příspěvku na stravování apod. Se snahou o toto mýcení výjimek však zjevně koliduje nová úprava osvobození vyplácených důchodů a penzí. Ty jsou od daně z příjmů osvobozeny do výše 36 násobku minimální mzdy. V uplynulém zdaňovacím období tak nebyly zdaňovány důchody nepřevyšující 288 000 Kč, od roku 2011 to ale neplatí pro všechny důchodce Podle nové úpravy musí svůj důchod s účinností od 1. ledna 2011 zdanit i důchodce, jehož roční důchod zákonem stanovený limit pro osvobození nepřesáhne, činí např. 160 000 Kč, ale u něhož součet některých dílčích základů daně z příjmů přesáhne 840 000 Kč. Platí to u dílčích základů daně z příjmů ze závislé činnosti, podnikání a pronájmu. Zákon tak vytvořil institut zvláštní skupiny důchodců - zejména podnikajících fyzických osob - které následně za jejich činorodost daňově ztrestá. Chmurnou součástí tohoto absurdistánu je rovněž skutečnost, že aktivní důchodce s příjmy z podnikání, např. ze živnosti, je nadále účasten důchodového pojištění a platí ve formě daňově neúčinných odvodů na sociální pojištění částky ve výši převyšující mnohdy dvojnásobek i vícenásobek pobíraného ročního důchodu, z něhož ale podle nové úpravy odvádí daň. Zbývá doplnit, že takto nejsou postiženi všichni důchodci s vysokými příjmy. Své důchody na rozdíl od zmíněných živnostníků nezdaňují ti vysocepříjmoví důchodci, pokud dosahují vysokých daňových základů např. ziskovým prodejem cenných papírů, inkasem úroků z půjčeného kapitálu, prodejem obchodních podílů na společnostech apod.
Výše uvedené shrnuji do těchto výtek:
- nová úprava zdanění důchodů zákon nezjednodušuje
- nová úprava zdanění důchodů v rozporu s vládními proklamacemi trestá píli a pracovitost
- nová úprava zdanění důchodů snižuje společensky využitelný podnikatelský potenciál
- nová úprava zdanění důchodů do zákona evidentně zavádí další výjimky.
Nechci na tomto místě v souvislosti s daňovou legislativou používat jadrná slova a tak končím své pojednání konstatováním, že taková zákonná úprava se mi nelíbí.