Od 1.ledna 2015 se zvýší minimální mzda

7. 11. 2014

Vláda České republiky svým nařízením č. 204/2014 Sb., schválila novou výši minimální mzdy. Podle nové právní úpravy se s účinností od 1. ledna 2015 zvyšuje základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin ze současných 8 500 Kč na 9 200 Kč a základní hodinová sazba z 50 Kč na 55 Kč.

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, jimž je za práci poskytován plat. 
Zvýšení minimální mzdy se nevztahuje na  zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidních důchodů. Jejich minimální mzda i v roce 2015 zůstává na úrovni 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč na hodinu, což má stabilizovat postavení této skupiny zaměstnanců na trhu práce.
Institut minimální mzdy se  uplatňuje u všech zaměstnanců a u všech  druhů odměn za práci včetně odměn za práci vykonávanou na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. Pokud by sjednaná odměna za 1 hodinu práce prováděné podle dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti byla od ledna 2015 nižší než 55 Kč za hodinu, musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout příslušný doplatek.
Zvýšení minimální mzdy se promítne i do daní. V zákoně o daních z příjmů jsou např. pravidelně vyplácené důchody a penze v daném zdaňovacím období  osvobozeny do výše 36 násobku minimální mzdy platné k 1. lednu kalendářního roku. V roce 2015 proto budou osvobozeny důchody a penze do výše 331 200 Kč (36 x 9200). Úprava minimální mzdy ovlivní i výši nové slevy na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Za každé vyživované dítě umístěné v zařízení péče o děti předškolního věku bude možné uplatnit roční slevu na dani maximálně do výše minimální mzdy stanovené k počátku příslušného zdaňovacího období – v roce 2015 ve výši 9 200 Kč.

Ing. Vladimír Opatrný 
daňový poradce