O prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání raději požádejte

952calculator-428294_1920.jpg

2.7., HK ČR_Ministerstvo financí prodloužilo lhůtu pro podání daňového přiznání za rok 2019 do 18. srpna. Toto opatření ve skutečnosti znamená lhůtu, po kterou budou prominuty pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu a úroku z prodlení.

I přes prominutí sankcí souvisejících s pozdním podáním daňového přiznání a úroku z prodlení ze strany Ministerstva financí za období do 18. srpna se bude na daňová přiznání podaná po lhůtách stanovených zákonem (tj. 1. dubna nebo 1. července) nahlížet jako na pozdně podaná.

Vzhledem k tomu, že se nikdo z představitelů výkonné moci doposud nevyjádřil, jakým způsobem bude s tímto pozdním podáním nakládáno v budoucnu, z důvodu opatrnosti Hospodářská komora doporučuje podat písemnou žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Pozdní podaní jakéhokoli daňového potvrzení totiž může mít negativní dopad např. v případě žádosti o prominutí sankcí v budoucnu.

Vzor žádosti o prodloužení lhůty pro podání DP ZDE:

Vzor žádosti