Novinky v DPH u přeshraničních dodávek zboží jsou účinné již od 1. září 2020

business-1845350_1920.jpg

Na webových stránkách Finanční správy byla zveřejněna informace k implementační novele zákona o DPH (č. 343/2020 Sb.), která je účinná od 1.9.2020 (s výjimkou změn v režimu pro cestovní službu – tam je účinnost až od 1.1.2022)

Novela zákona o DPH obsahuje zejména tyto změny:

• přiřazení přepravy u řetězových dodání zboží v rámci Evropské unie
• dodání a pořízení zboží v rámci režimu skladu (tzv. call off stock sklady)
• osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu
• důkazní prostředky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu
Plátci mohli postupovat dobrovolně od 1. ledna 2020 do 31. srpna 2020 podle přímého účinku Směrnice Rady (EU), neboť změny uvedené ve Směrnici nebyly k 1.1.2020 do českého zákona o DPH včas implementovány. K tomuto možnému postupu byla v lednu 2020 zveřejněna Informace GFŘ.

Od 1. září 2020 již není možné takto přímo postupovat podle směrnice o DPH, neboť změny jsou již transponovány do zákona o DPH, tzn. nabytím účinnost novely postupují daňové subjekty od 1. září 2020 výlučně podle zákona o DPH.

Také tato témata budou součástí přednášky „Uplatňování DPH u přeshraničních plnění“, která se bude konat 20. října 2020.

E-servis KODAP, č. 940