Nové informace GFŘ k uplatňování DPH

345clause-67401__340.jpg

Upozorňujeme, že v pondělí 16. 12. 2019 zveřejnilo GFŘ na svých stránkách dvě informace k uplatňování DPH.

První informace se týká opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení GFŘ vydalo tuto informaci z důvodu jednotného postupu při uplatňování § 46 a násl. a § 74a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění. Tato informace se týká pouze opravy základu daně a opravy odpočtu daně u nedobytné pohledávky.

Dále byla vydána Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020. V této informaci GFŘ uvádí: „K výkladu § 21 odst. 4 písm. b) zákona o DPH považujeme za vhodné upřesnit, že zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné primárně vždy ke dni odečtu z měřícího zařízení. Pouze v případech, kdy se skutečná spotřeba zjišťuje jinak než odečtem měřícího zařízení nebo za situací, kdy sice je nejprve prováděn odečet měřícího zařízení, ale je důvodné provádět další nezbytné propočty, lze vycházet ze dne zjištění skutečné spotřeby.“ V této informaci jsou uvedeny i příklady uplatnění sazeb DPH při zúčtování záloh.


Zdroj: KODAP