Nové daňové kontrolní hlášení od roku 2016

18. 12. 2014

V textu přijímané novely zákona o dani z přidané hodnoty se pro plátce této daně stanoví nová povinnost v podobě předkládání kontrolního hlášení. Správci daně by měli jeho prostřednictvím získat potřebné informace k zamezení daňových úniků, k nimž u této daně každoročně v řádech miliard korun dochází.

Kontrolní hlášení bude podávat plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, nebo který přijal zdanitelné plnění s místem v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,  nebo který uskutečnil nebo přijal plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato. Srozumitelněji řečeno – předmětem hlášení budou uskutečněná a přijatá zdanitelná plnění, předem přijaté a poskytnuté  platby a vybrané transakce s investičním zlatem.
Hlášení budou v elektronické formě podávat plátci za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po jeho uplynutí. Povinnost jeho zpracování ve struktuře stanovené podle potřeb daňové správy Generálním finančním ředitelstvím a předložení ve stanoveném termínu se bude vztahovat na plátce s měsíčním i čtvrtletním zdaňovacím obdobím. Nebudou ho zpracovávat a předkládat plátci, kteří v daném měsíci uskuteční pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51), plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně (§ 63), nebo plátci, kteří za zdaňovací období neuskutečnili žádná zdanitelná plněn s místem plnění v tuzemsku ani nepořídili zboží z jiného členského státu Evropské unie.
Povinnost předkládat kontrolní hlášení by měla platit s účinností od 1. ledna 2016.
Stínem zavedení tohoto opatření proti daňovým únikům je nikterak bezvýznamný nárůst administrativní zátěže pro statisíce plátců daně z přidané hodnoty.

Ing. Vladimír Opatrný 
daňový poradce