Nová Informace GFŘ k institutu nespolehlivého plátce

Generální finanční ředitelství zveřejnilo další sdělení, které se týká aplikace institutu „nespolehlivého plátce“. Jde o novou Informaci GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění Dodatku č. 2.

Zdroj: Generální finanční ředitelství