Nižší DPH na vodné, stočné, stravovací a další služby s podmínkou

Chystaná novela zákona o dani z přidané hodnoty, kterou Ministerstvem financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení, má snížit sazby daně z přidané hodnoty. Druhá snížená sazba DPH (10%) by se  nově vztahovala na následující zboží a služby:

Ministerstvo financí ve své informaci z 20. března 2018 uvádí, že jím navrhovaná úprava daňového zatížení má být pozitivním příspěvkem ke snížení či udržení spotřebitelských cen, jejichž úroveň se v posledních letech stále zvyšuje. Deklarovaná solidarita a soucit se spotřebiteli však působí jako zjevné pokrytectví, jestliže účinnost těchto změn má být navázána na spuštění poslední fáze EET.(vo)