Netýká se vás změna v DPH u pronájmu nemovitostí určených k bydlení od roku 2021?

bubble-1893368_1920.jpg

Upozorňujeme plátce, že v souvislosti s novelizací zákona o DPH (č. 80/2019 Sb.) došlo s účinností od 1.1.2021 k omezení v uplatnění DPH u nájmu nemovité věci.

Ve smyslu ustanovení § 56a zákona nebude možno nově od roku 2021 „dobrovolně“ uplatnit daň při nájmu nemovité věci, tzn. nebude se již možno při nájmu plátci pro jeho ekonomickou činnost rozhodnout pro zdanění, pokud je nemovitá věc (nebo její část) určena převážně pro trvalé bydlení. Povinně bude nutno uplatnit při účtování nájmu osvobození od daně bez nároku na odpočet.

Tato změna bude mít od roku 2021 zásadní dopad na aktuální uplatňování odpočtu DPH (zákaz odpočtu nebo krácený odpočet daně).

Plátci, kterým nová úprava zákona již neumožní uplatňovat DPH u nájmu nemovitostí určených k bydlení, budou muset aktuálně řešit rovněž to, zda jim od roku 2021 nevznikne povinnost postupné úpravy odpočtu daně na vstupu a v jaké výši, pokud byl při pořízení vyjmenované nemovité věci včetně jejího technického zhodnocení uplatněn do konce roku 2020 odpočet daně.

Doporučujeme proto zrevidovat nájemní smlouvy týkající se uvedených nemovitých věcí, u nichž je aktuálně uplatňována DPH.

E-servis KODAP, č. 964