Nepeněžní dary zaměstnancům

Nepeněžní dary zaměstnancům se v některých případech zdaňují Zaměstnavatelé svým zaměstnancům často poskytují nepeněžní dary, např. dárkové kupony, poukázky na nákup zboží, služeb apod. Zákon o daních z příjmů stanoví, že daňové osvobození se na straně zaměstnanců vztahuje pouze na nepeněžní dary do hodnoty 2 000 Kč ročně u každého zaměstnance. Dary, jejichž hodnota stanovený limit převyšuje, dani z příjmů podléhají, a to pouze v částce tento limit přesahující......

Nepeněžní dary zaměstnancům se v některých případech zdaňují
Zaměstnavatelé svým zaměstnancům často poskytují nepeněžní dary, např. dárkové kupony, poukázky na nákup zboží, služeb apod. Zákon o daních z příjmů stanoví, že daňové osvobození se na straně zaměstnanců vztahuje pouze na nepeněžní dary do hodnoty 2 000 Kč ročně u každého zaměstnance. Dary, jejichž hodnota stanovený limit převyšuje, dani z příjmů podléhají, a to pouze v částce tento limit přesahující. Nepeněžní dary nelze bez příslušných daňových souvislostí poskytovat paušálně a libovolně. Daňové osvobození se u zaměstnanců vztahuje pouze na nepeněžní dary poskytnuté zaměstnancům
- za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech,
- za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru, např. za bezpříspěvkové dárcovství krve, pomoc starším spoluobčanům, péči o zaměstnance nebo jejich rodinné příslušníky organizováním kulturních a sportovních akcí, dětských táborů a za podobné činnosti vykonávané zaměstnancem prokazatelně nad rámec běžných pracovních povinností,
- při pracovních výročích 20 let a každých dalších 5 let výkonu práce u zaměstnavatele. Zde se může započítat i doba odpracovaná u jiných zaměstnavatelů,
- při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku,
- při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu.
Hodnotu ostatních zaměstnavatelem poskytnutých nepeněžních darů zaměstnanec zdaní a zaměstnavatel z ní navíc odvede i sociální a zdravotní pojištění.
Zbývá dodat, že na straně zaměstnavatele nejsou výdaje na nepeněžní dary poskytnuté zaměstnancům výdaji daňově účinnými.
Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce