Na co nezapomenout v daňovém přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2020

612the-value-of-the-4472301_1920.jpg

Lhůta pro podání přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2020 končí v pondělí 25. ledna 2021. Pro měsíční plátce DPH se jedná o daňové přiznání za prosinec 2020, u čtvrtletních plátců o daňové přiznání za 4. čtvrtletí roku 2020.

Toto přiznání je specifické v tom, že v něm plátce daně musí uvést některé údaje/korekce, které vyplývají ze změn uskutečněných v průběhu daného kalendářního roku (2020) nebo údaje, které budou mít vliv v dalším kalendářním roce (2021). Tím se zásadním způsobem se liší od ostatních daňových přiznání podávaných v průběhu kalendářního roku.

Povinností souvisejících s podáním posledního daňového přiznání za rok 2020 má plátce několik, zde uvádíme ty nejdůležitější:

1. Plátce musí v případě uskutečňování plnění s nárokem na odpočet a současně plnění osvobozených bez nároku na odpočet daně stanovit na konci roku vypořádací koeficient a tímto koeficientem přepočítat všechna krácená plnění.
2. Vypořádací koeficient bude tzv. zálohovým koeficientem pro další kalendářní rok.
3. Plátce je povinen v případě splnění podmínek provést opravu (korekci) původně stanoveného poměrného odpočtu.
4. Plátce musí v případě změny v rozsahu použití dlouhodobého majetku upravit původně uplatněný nárok na odpočet daně (tzv. úprava nároku na odpočet).
5. Měsíční plátce může při splnění zákonných podmínek zvolit jako zdaňovací období kalendářní čtvrtletí namísto měsíce – na tuto skutečnost je třeba reagovat vyplněním patřičného údaje na první straně daňového přiznání.

E-servis KODAP, č. 988