Na co nezapomenout v daňovém přiznání k DPH za poslední období roku 2019?

473clause-67401__340.jpg

Lhůta pro podání přiznání k DPH za poslední období roku 2019 končí v pondělí 27. ledna 2020. Toto přiznání je specifické v tom, že v něm plátce daně musí uvést některé údaje/korekce, které vyplývají ze změn uskutečněných v průběhu daného kalendářního roku (2019), nebo údaje, které budou mít vliv v dalším kalendářním roce (2020). Pro měsíční plátce DPH se jedná o daňové přiznání za prosinec 2019, u čtvrtletních plátců o daňové přiznání za 4. čtvrtletí roku 2019.

Povinností souvisejících s podáním posledního daňového přiznání za rok 2019 má plátce několik, zde uvádíme ty nejdůležitější:

A) Plátce musí v případě uskutečňování zdanitelných plnění a současně plnění osvobozených bez nároku na odpočet daně vypočítat na konci roku vypořádací koeficient.

B) Na základě tohoto výpočtu bude stanoven tzv. zálohový koeficient na další kalendářní rok.

C) Plátce musí v případě změny v rozsahu použití dlouhodobého majetku upravit původně uplatněný nárok na odpočet daně.

D) Plátce je povinen v případě splnění podmínek provést opravu (korekci) poměrného odpočtu.

E) Měsíční plátce může při splnění zákonných podmínek zvolit jako zdaňovací období kalendářní čtvrtletí namísto měsíce.

Povinností spojených se správným vyplněním daňového přiznání za poslední období roku má plátce mnoho a některé z nich nejsou zrovna jednoduché.

Zdroj a více informací: Robert Hrádek, Ing., mob.: 733 180 764, e-mail: hradek@kodap.cz