MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – Žádost o zrušení zálohy na daň z příjmů

295test4.png

Ve smyslu ustanovení § 174 daňového řádu může v odůvodněných případech správce daně stanovit zálohy jinak (tj. v jiné výši), popřípadě povolit výjimku z povinnosti daň zálohovat, a to i za celé zdaňovací období.

O stanovení zálohy na daň z příjmů jinak, to znamená o její snížení či úplné zrušení (tzn. stanovení zálohy ve výši 0,- Kč) lze individuálně požádat, a to i zpětně, pokud se jedná o zálohu dříve splatnou (např. k 16. 3. 2020).


V žádosti, která nepodléhá správnímu poplatku, je nutno uvést a pokud možno i doložit důvody, zejména ty ve vazbě na šíření viru COVID-19. Finanční úřady obvykle k této žádosti požadují předložit i výkazy s průběžným stavem ke konci předchozího měsíce.


Záloha, která byla již uhrazena, v případě, že správce daně žádosti vyhoví, se stává přeplatkem a bude vrácena na základě žádosti daňového subjektu.


Poradci KODAP jsou připraveni Vám se zpracováním žádosti pomoci.


Další daňové, právní a ekonomické informace související s pandemickou krizí naleznete na našich webových stránkách v sekci 
pandemie-informace.Tyto informace pro vás připravuje speciální tým zkušených právníků a poradců našich kanceláří.

Vážení klienti,

jsme připraveni pomoci vám s veškerými s pandemií souvisejícími otázkami pracovního i obchodního práva, s financováním z mimořádně uvolněných státních zdrojů, s problematikou řešení daňových povinností a jejich případného odkladu a dalšími souvisejícími otázkami. Tyto služby budou, po dobu trvání epidemiologické krize, poskytovány za zvýhodněných podmínek.E-servis KODAP, č. 878