MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - Program na ochranu zaměstnanosti „Antivirus“

test4.png

Ve čtvrtek 19. 03. 2020 ve večerních hodinách projednávala vláda návrh MPSV – program na ochranu zaměstnanosti „Antivirus“, který má pomoci českým zaměstnancům a zaměstnavatelům zmírnit důsledky epidemie COVID-19 kompenzací některých vyplacených prostředků.

Prozatím byla navržena bezprostřední aktivace následujících opatření, které budou muset být ještě pro jejich závaznost a účinnost vyhlášeny formou právního předpisu:


A) Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy zaměstnancům, kteří jsou v nařízené karanténě (důležitá osobní překážka zaměstnance).


B) Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy za překážky v práci na straně zaměstnavatele dle § 208 ZP. To by se mělo týkat nejspíše pouze těch zaměstnavatelů, kteří byli nuceni uzavřít provoz v přímém důsledku vládních nařízení (zejména usnesení vlády č. 199), tj. nikoliv v důsledku omezení odbytu či z vlastní vůle.


Prozatím výsledkem projednávání programu není dle tiskové zprávy MPSV opatření týkající se poskytnutí příspěvku zaměstnavatelům v souvislosti s částečnou nezaměstnaností.


Vývoj budeme i nadále sledovat a pravidelně Vás o nových skutečnostech informovat.


V případě zájmu o bližší informace či právní konzultace v oblasti pracovního práva Vám rádi budeme k dispozici prostřednictvím asociované advokátní kanceláře KODAP legal s.r.o.


Další daňové, právní a ekonomické informace související s pandemickou krizí naleznete na našich webových stránkách v sekci 
pandemie-informace.

Tým KODAP


E-servis KODAP, č. 875