MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - Další rozhodnutí o prominutí v oblasti daní

148test4.png

Ministerstvo financí vydalo dne 24. 3. 2020 další (již druhé) rozhodnutí o prominutí, a to prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku.

Z důvodu mimořádné události (šíření nemoci COVID-19) se tentokrát nově promíjí (1) pokuta za opožděné podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, pokud bude daňové přiznání podáno do 31. 8. 2020, a promíjí se také u této daně úrok z prodlení z pozdě uhrazené daně či zálohy (při využití směrné hodnoty), dojde-li k úhradě do 31. 8. 2020; (2) záloha na daň z příjmů fyzických i právnických osob splatná k 15. 6. 2020; (3) pokuta za pozdní podání přiznání k DPH, pokud byla prominuta pokuta za pozdní podání souvisejícího kontrolního hlášení a dále se promíjí (4) některé správní poplatky v celním řízení.


Úplné znění tohoto druhého rozhodnutí o prominutí je zveřejněno ve 
Finančním zpravodaji číslo 5 2020.

Další daňové, právní a ekonomické informace související s pandemickou krizí naleznete na našich webových stránkách v sekci 
pandemie-informace. Tyto informace připravuje speciální tým zkušených právníků a poradců našich kanceláří.

E-servis KODAP, č. 883