Mimořádné daňové odpisy 2013

O mimořádných daňových odpisech rozhodne v září senát Poslanecká sněmovna 8. srpna 2013 ve třetím čtení projednala a schválila návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, kterým se mění i zákon o daních z příjmů.....

Poslanecká sněmovna 8. srpna 2013 ve třetím čtení projednala a schválila návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, kterým se mění i zákon o daních z příjmů. Jeho novelizované znění vychází vstříc požadavkům na přijetí prorůstových opatření a v § 30a nadepsaném „mimořádné odpisy“ umožňuje zrychlení daňového odpisování hmotného majetku zařazeného do první a druhé odpisové skupiny. V první odpisové skupině tak bude možné výhodně odepisovat např. zemědělské stroje a přístroje, kancelářské stroje, počítače, ruční mechanizované nářadí a nástroje apod. Ve druhé odpisové skupině většinu strojního zařízení, osobní a nákladní automobily, autobusy, nábytek apod.
Výhodu zrychleného odpisování hmotného majetku však využije pouze poplatník, který se stane jeho prvním vlastníkem a majetek pořídí v období od 1. července 2013 do 30. června 2014. Nový hmotný majetek zařazený do první a druhé odpisové skupiny bude možné odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100% vstupní ceny za 12 měsíců. Pořízený stroj pro zemědělství a lesnictví bude však za 12 měsíců odepisovat pouze poplatník s převážně zemědělskou výrobou, u něhož příjmy z této ,činnosti činily v předcházejícím zdaňovacím období 50% z celkových příjmů.
Mimořádné odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce a odpisování je možné zahájit v měsíci, který následuje po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Např. nový nákladní automobil pořízený za 2 400 000 Kč a předepsaným způsobem zaregistrovaný v průběhu července bude odpisován od srpna a v roce 2013 a do konce roku hodnota 5 měsíčních odpisů dosáhne 1 000 000 Kč.
Ačkoliv legislativní proces u výše uvedeného zákona není dokončen (Senát má jeho znění projednat do 20. září 2013), je pravděpodobné, že mimořádné daňové odpisy schvalováním projdou.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce