Konec lhůty pro uplatnění nároku na náhradu škody způsobené krizovými opatřeními

age-1238284_1920.jpg

Již víte, že stát má povinnost nahradit škodu, která vznikla v důsledku přijatých krizových opatření.

Dle krizového zákona stát nahradí takovou škodu, která vznikla v přímém důsledku krizových opatření. Typicky se tak bude jednat o znehodnocené zásoby (např. potraviny), které podnikatel nemohl v důsledku krizových opatření (např. zavření provozovny) spotřebovat. Jádrem většiny nároků však pravděpodobně bude ušlý zisk. Jeho výpočet je nicméně značně komplikovaný, jelikož se bude muset prokázat, že ušlý zisk vznikl výlučně v důsledku krizových opatření, a nikoli v důsledku pandemie COVID-19 jako takové. Žadatel tedy bude muset vyčíslit, jaký by měl zisk, kdyby pandemie probíhala a stát žádná krizová opatření nevydal.

Žádat naopak nelze náhradu těch výdajů, které nejsou důsledkem krizových opatření, tedy například fixních nákladů (nájem, mzdy apod.).
Nárok na náhradu škody je dle krizového zákona nutné uplatnit nejpozději do 6 měsíců od chvíle, kdy se poškozený o vzniku konkrétní škody dozvěděl. Jelikož byla první krizová opatření přijatá 12. března 2020, uplynou první lhůty již 12. září 2020. Pokud se tedy domníváte, že máte na náhradu škody nárok, je čas jednat.
 
E-servis KODAP č. 939