Kdo provede daňovou revoluci?

29. 12. 2016

Volební rok 2017 klepe na dveře a politické strany zveřejňují svá předvolební témata, s nimiž vstoupí do politické soutěže o přízeň a hlasy voličů. Česká strana sociálně demokratická ústy svého předsedy a současného premiéra Sobotky slíbila v případě volebního úspěchu uskutečnění zásadních daňových změn směřujících ke spravedlivějšímu rozdělení daňového břemene.

V oblasti daně z příjmů fyzických osob má být tohoto cíle dosaženo zrušením universální 15%ní sazby daně a znovuzavedením daňové progrese s větší daňovou zátěží pro poplatníky s vysokými příjmy. Progresívním daňovým sazbám by podléhaly i právnické osoby s vysokými příjmy, např. společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti apod. Novým prvkem daňového systému by se staly i tzv. sektorové daně s daňovými sazbami platnými pro zákonem vymezené činnosti a resorty, např. pro bankovnictví.
 Otázkou zůstává, nakolik lze tyto a další proklamované změny v povolebních koalicích reálně uskutečnit a nejedná-li se pouze a jenom o planý předvolební marketing. Revoluce je radikální změnou neuspokojivého stavu systému za situace, kdy se vyčerpaly možnosti vyřešení existujících problémů věcným dialogem a shodou společenských aktérů na provedení potřebných změn. Daňoví poplatníci, podnikatelé i zaměstnanci, však dlouhodobě podnikají a pracují v prostředí neustále se měnících pravidel, nepřetržitých změn daňového systému mnohdy sice vskutku revolučních, leč vzápětí rušených. Nejistota, nepředvídatelnost, nemožnost strategického řízení firem, právní a majetková rizika, zvyšování administrativní zátěže a nárůst výdajů na její zvládnutí, to vše je údělem českého daňového poplatníka.  Prostředí selektivně přidělovaných dotací a jejich korupční administrování, daňových prázdnin a investičních pobídek, daňových rájů, nespravedlivého daňového systému postrádajícího parametry neutrality, je výmluvným dokladem selhání a nepřetržitě bídné úrovně české politiky, která není schopna vytvořit podnikatelské prostředí na úrovni evropského standardu. A tak přes současně neustále skloňovanou vynikající kondici ekonomiky si lze jenom povzdechnout nad zmarněním významné části jejího potenciálu odčerpávaného v důsledku těchto dlouhodobých deformací. Revolučním aktem za této situace nemůže být pouze dílčí změna zákona, nýbrž dosažení vyššího stupně kvality legislativní tvorby.   
K názorné ilustraci svého hodnocení uvádím následující nezpochybnitelné skutečnosti. Ad 1 - proklamovaným cílem zavádění elektronické evidence tržeb má být narovnání podnikatelského prostředí a zvýšení daňového inkasa o cca 18 miliard korun. Inkaso daně z příjmů fyzických osob se však i při naplnění tohoto cíle ani zdaleka nepřiblíží k výběru této daně v roce 2005, který dosáhl hodnoty 27 miliard  korun i  bez zavedení složitých a nákladných systémů. Ad 2 - v koaličním programu se vládní strany dohodly na zrušení diskriminačního a administrativně náročného institutu superhrubé mzdy, který znevýhodňuje zdaňování zaměstnanců. Přes koaliční shodu však ke zrušení tohoto daňového paskvilu nedošlo.  
Daňovým poplatníkům a lidem dobré vůle přeji, aby ve volebním roce 2017 volili zástupce jimž svěří správu svých záležitostí uvážlivě a správně a prožití roku 2017 ve zdraví, míru, štěstí a pohodě.

       Ing. Vladimír Opatrný
       daňový poradce