Jak podat Přehledy OSVČ v souvislosti s COVID-19?

807IMG_20200319_153226.jpg

Téměř každá zdravotní pojišťovna již vydala na svých webových stránkách informaci k postupu při podávání Přehledů OSVČ za zdaňovací období 2019 (viz. odkazy některých níže).

Většina pravděpodobně nebude pokutovat pozdní podání Přehledů až do 3. 8. 2020. Bohužel, otázka termínů pro platby záloh a doplatku pojistného je však nyní ještě značně nejasná. Podle některých zdravotních pojišťoven platí stále původní termíny plateb s tím, že pokud se dostane OSVČ do prodlení platby a podá si žádost o prominutí sankcí, bude jí pravděpodobně vyhověno.


K platbě pojistného uvádíme informaci VZP: Pokud plátce podá Přehled o svých příjmech a výdajích již nyní, pak je dle zákona povinen uhradit do 8 dnů doplatek pojistného. Zákon bohužel pro současný stav žádnou výjimku nemá.


vzp - aktuální informace k přehledům
vozp - aktuální informace k přehledům
zpskoda - aktuální informace k přehledům
zpmvcr - aktuální informace k přehledům
rbp213 - aktuální informace k přehledům
ozp - aktuální informace k přehledům
cpzp - aktuální informace k přehledům

I nadále budeme tuto problematiku sledovat a obratem informovat o dalším vývoji.


Další daňové, právní a ekonomické informace související s pandemickou krizí naleznete na našich webových stránkách v sekci 
pandemie-informace.</

E-servis KODAP, č. 876