Evidence tržeb se kontroluje i v hodinových hotelech

Zákon je zákon a musí být dodržován i v tak netypickém podnikatelském prostředí, jakým je provoz hodinových hotelů. Respektování povinností uložených zákonem o evidenci tržeb majiteli těchto zařízení  měla zjistit celopražská kontrolní akce, která se uskutečnila v úterý 24. dubna 2018.

V tiskové zprávě o této akci, pohotově zveřejněné již  25. dubna 2018 se uvádí, že kontrolní nákupy pracovníků finanční správy proběhly ve dvaceti ubytovacích zařízeních, z nichž v polovině případů došlo k závažnému porušení zákona o evidenci tržeb.

Kontroloři provedli rovněž kontrolu u sedmi poskytovatelů, u nichž v minulosti již porušení zákona o evidenci tržeb zjistili. Výsledek kontroly byl povzbudivý, neboť až na jediný případ opakovaného porušování zákona všechny přistižené subjekty své zákonné povinnosti v současné době svědomité plní. Ostatně sankce, která provinilcům nerespektujícím ustanovení zákona hrozí, není nikterak malá - v přestupkovém řízení jim z tohoto titulu může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Při schvalování zákona o evidenci tržeb byl despekt podnikatelů vůči tomuto opatření zmírňován příslibem, že dobrodiním spojeným s elektronickou evidencí tržeb bude i snížení počtu  kontrol prováděných finančními úřady ve firmách. Vzhledem k tomu, že kontrol zaměřených na plnění ustanovení zákona o evidenci tržeb se uskutečnilo více než 90 000, byly při nich uloženy mnohamiliónové pokuty a došlo k uzavření některých provozoven, lze o naplňování tohoto příslibu důvodně pochybovat. (vo)