Evidence tržeb – čerstvé změny zákona, jejich příčiny a důsledky

25. 11. 2016

Ministerstvo financí 24. listopadu 2016 oznámilo, že s ohledem na avizované rozšíření a zatraktivněním institutu paušální daně, které doporučil a schválil Rozpočtový výbor a jehož účinnost se navrhuje již pro rok 2017, předložilo návrh na promítnutí tohoto opatření do zákona o evidenci tržeb.

Pozměňovací návrh obsahuje následující ustanovení:
1. Fyzické osoby, které budou mít daň stanovenou paušální částkou a zároveň výše jejich ročních tržeb bude menší než 250 000 korun, budou ze systému evidence tržeb vyňaty. Limit 250 000 korun byl odvozen z přibližného výpočtu z průměrné mzdy očištěné o platy manažerů (tzv. mediánová mzda ve výši 20 833 korun měsíčně).
2. Ze systému elektronické evidence tržeb budou vyňaty i platby prováděné platební kartou prostřednictvím internetu. Tzv. e-shopy tak budou muset evidovat pouze tržby při osobním převzetí zboží na pobočce.

Navrhované změny, které se stanou součástí tzv. daňového balíčku, vyprovokovaly premiéra k vyslovení pochyb o úrovni řízení ministerstva financí a opoziční strany k vystupňování útoků proti zákonu o evidenci tržeb.
Někdy až rozhořčené reakce všech politických subjektů dokládají odtrženost současných „elit“ od reálného života a jejich neschopnost spravovat veřejné záležitosti v zájmu lidí.
Svědčí o tom např. i skutečnost, že Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou se již v první polovině roku 2015 bez přiměřené odezvy obrátila na poslance a senátory s výzvou k rozšíření využití paušální daně jako alternativy k projektu elektronické evidence tržeb.

Sjednání paušální daně mezi podnikatelem a finančním úřadem zbavuje poplatníka povinnosti vést účetnictví či daňovou evidenci, podávat daňová přiznání a současně zajišťuje výběr daně. S nesrovnatelně nižšími finančními, časovými i morálními náklady podnikatelů i finanční správy by tak splnilo cíle narovnání hospodářského prostředí, zlepšení a stabilizaci výběru daní, aniž by bylo nutno přijmout stovky dalších úředníků ke kontrole, zajištění a vyhodnocování miliard z největší části balastních informací, aniž by se stovky miliónů korun investovaly do softwarů, výpočetní techniky, do její správy a údržby.
Podnikatelé ani státní správa by nemuseli vynakládat energii, čas a peníze na řešení budoucích konfliktů a rozporů vyplývajících z faktu, že princip elektronické evidence tržeb nelze spojit s praxí a reálnými podmínkami různorodého podnikání ani se standardy našeho životního stylu a kulturního prostředí, byť jeho uplatnění lze zákonem vynutit. 
Dříve vládnoucím a nyní protestujícím politickým subjektům se sluší připomenout, že v roce 2009 byla na ministerstvu financí zřízena pracovní skupina, jejímž úkolem bylo vypracování principů a pravidel pro rozšíření institutu paušální daně. Praktický výstup její činnosti byl bohužel nulový.
A tak jediné co se nemění a dlouhodobě přetrvává je přijímání složitých a nekvalitních zákonů bez seriózní komunikace s těmi, kteří je v praxi musí s velkými obtížemi a riziky naplňovat, přezíravý a vrchnostenský přístup k jejich podnětům, námitkám a připomínkám.

Na jednom z předvolebních bilboardů jsem přečetl výzvu „Střední třído, braň se!“. Nezbývá než hledat odpověď na otázku jak a proti komu.   

      Ing. Vladimír Opatrný
      daňový poradce