Evidence náhradního plnění – nové odkazy

kodap.png

V průběhu měsíce října 2019 přešlo MPSV na nové webové stránky. Změnil se tak i odkaz pro přihlášení do evidence náhradního plnění (přihlášení prostřednictvím datové schránky, u fyzických osob i prostřednictvím e-identity). Obecné informace pro dodavatele a odběratele náhradního plnění naleznete nyní zde . I v nově umístěném seznamu dodavatelů náhradního plnění si můžete vyhledat konkrétního dodavatele nebo např. všechny dodavatele náhradního plnění ve vybraném kraji. Dle porovnání aktuálního limitu 2019 (dosud poskytnuté výše náhradního plnění) s ročním limitem pro rok 2019 zjistíte, který dodavatel náhradního plnění má ještě prostor.

Připomeňme, že tzv. náhradní plnění vychází z § 81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který jednoznačně ukládá všem zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením, a to minimálně ve výši 4% podílu z celkového přepočteného počtu zaměstnanců.

Tuto povinnost zaměstnavatelé plní:
a) zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou OSVČ a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
c) odvodem do státního rozpočtu,
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

Poradci KODAP Vám jsou i nadále k dispozici.

E-servis KODAP č. 848

Daňové poradenství a účetnictví: Brno - KODAP Brno, Brno - KODAP data, Bratislava, Česká Lípa, Děčín, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Liberec, Litoměřice, Mladá Boleslav, Most, Plzeň, Praha - KODAP City, Praha - KODAP data, Valašské Meziříčí

Auditorské služby Advokátní kancelář

E-servis rozesíláme bezplatně klientům společností skupiny KODAP.
E-servisem informujeme příjemce o zajímavostech a novinkách v oboru daní, účetnictví a obchodního práva. Vzhledem ke svému formátu a rozsahu však E-servis nemůže poskytovat úplné informace o všech probíhajících a připravovaných novinkách a legislativních změnách.
Chcete-li odběr e-servisu odhlásit, klikněte na
odhlášení.